67)citrate

最後の更新: 2019-09-18

の検索結果 67)citrate:


Gallium(ga 67)citrate injection


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence .....

タグ: Gallium(ga 67)citrate injection, 67)citrate

読む 67)citrate. トピックを簡単に検索できるようにするには: 67)citrate, 検索用語のリンクリストを用意しました: 67)citrate. インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: 67)citrate.

薬局で最後に検索された

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: