Actikerall - Interakce, účinky


 
Terapeutická účinnost přípravku Rindopepimut může být snížena při použití v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen v kombinaci s felodipinem.
Koncentrace lakosamidu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je Cabazitaxel kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus mefenytoinu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Seratrodastu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus terbinafinu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Gimeracilem.
Terapeutická účinnost INGN 201 může být snížena při použití v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen při kombinaci s Tenofovir-disoproxilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se přípravek Fluorouracil kombinuje s klozapinem.
Metabolismus tapentadolu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Zaltoprofenu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Peginterferonem alfa-2b.
Metabolismus metoxyfluranu může být snížen, pokud je kombinován s fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen, pokud je kombinován s Zucapsaicinem.
Metabolismus sertralinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus fluorouracilu se může zvýšit v kombinaci s Primidonem.
Koncentrace parekoxibu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s přípravkem Fluorouracil.
Digoxin může snižovat kardiotoxické aktivity fluorouracilu.
Metabolismus verapamilu může být snížen, pokud je kombinován s fluororacilem.
Metabolismus Paramethadionu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen v kombinaci s Dosulepinem.
Metabolismus oxaprozinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Cabozantinibu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus nikotinu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Sitaxentanu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Koncentrace dicoumarolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Celecoxibu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.

O webu

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7