Actikerall - Interakce, účinky


 
Metabolismus melatoninu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus glipizidu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Atazanaviru může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus fluorouracilu může být snížen při kombinaci s Efavirenzem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Leucovorin kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Brivaracetamu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Sitaxentanu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus rupatadinu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus difenhydraminu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus Pravastatinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se fluorouracil kombinuje s leflunomidem.
Metabolismus Eszopiclonu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Koncentrace fluorouracilu v séru může být snížena, pokud je kombinován s dabrafenibem.
Metabolismus Estronu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus Ketobemidonu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus ketaminu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Zafirlukastu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Koncentrace Ospemifenu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus vortioxetinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus fluoxetinu může být snížen při jeho kombinaci s fluorouracilem.
Metabolismus Niclosamidu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus kyseliny acetylsalicylové může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Dextromethorfanu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus bupropionu se může snížit, pokud se kombinuje s přípravkem Fluorouracil.
Metabolismus Mirtazapinu může být snížen, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Acetyldigitoxin může snižovat kardiotoxické aktivity fluorouracilu.
Cyklofosfamid může zvýšit kardiotoxické aktivity fluorouracilu.
Koncentrace fluindionu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Fluorouracilem.
Metabolismus Valsartanu může být snížen v kombinaci s Fluorouracilem.
Metabolismus troglitazonu může být snížen v kombinaci s přípravkem Fluorouracil.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 11 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: