Actelsar hct - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se amiodaron kombinuje s Telmisartanem.
Sérová koncentrace Cilostazolu může být zvýšena, pokud je kombinován s Telmisartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s oxaprozinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Telmisartan kombinuje s Ramiprilem.
Telmisartan může zvýšit hyperkalemické aktivity drospirenonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Thioridazin kombinován s Telmisartanem.
Enoxaparin může zvýšit hyperkalemickou aktivitu telmisartanu.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu xylometazolinu.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu tetrahydrropalmatinu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s guanfacinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud je losartan kombinován s telmisartanem.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu pentolinia.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Reserpin kombinován s Telmisartanem.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu polythiazidu.
Methohexital může zvýšit hypotenzní aktivitu Telmisartanu.
Aripiprazol může zvýšit hypotenzní aktivitu telmisartanu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Ropivacaine kombinován s Telmisartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován se sulfasalazinem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s amylnitritem.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu celiprololu.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu Candesartanu.
Koncentrace lithia v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Telmisartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Indapamid kombinován s Telmisartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Fimasartan kombinován s Telmisartanem.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Telmisartan kombinuje se Zofenoprilem.
Tolvaptan může zvýšit hyperkalemické aktivity Telmisartanu.
Telmisartan může zvýšit hypotenzní aktivitu risperidonu.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků se může zvýšit, pokud se Bisoprolol kombinuje s Telmisartanem.
Telmisartan může zvýšit nefrotoxické aktivity fosforečnanu sodného.
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků může být zvýšeno, pokud je Telmisartan kombinován s Isoxsuprinem.
Ostatní nejvíce nakupují

COVID-19: Česko

Poslední změna dat před 0 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: